Index was outside the bounds of the array. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ ba, 14/02/2023 08:14
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp nối thành công của hai cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cuộc thi lần thứ 3 năm 2023 vừa phát động có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi. Đây là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về vấn đề này.

 

Quang cảnh họp báo phát động cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ 3 năm 2023.

Nhiệm vụ quan trọng

Là chuyên gia nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy về công tác xây dựng Đảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, việc tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Thực tế trong 93 năm qua kể từ khi Đảng ta ra đời và phát triển, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng luôn được chú trọng. Đặc biệt, kể từ Đại hội lần thứ VII năm 1991, Đảng xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Nền tảng tư tưởng của Đảng là một trọng tâm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá, bởi khi làm xói mòn được niềm tin, lý tưởng thì tất yếu sẽ dẫn đến suy thoái, trượt ngã và hành động sai trái. Từ Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã mở rộng thêm nội hàm là không chỉ xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn cả hệ thống chính trị. Trước hết là chỉnh đốn về mặt tư tưởng, bởi trong Đảng có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức lối sống”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường chia sẻ.

Trên cơ sở đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi lần thứ 3 nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Thông qua cuộc thi phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cho biết.

Lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi

Cuộc thi lần thứ 3 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, chủ đề các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Đó là giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cùng với đó là nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi nêu rõ, 2023 là năm tiến hành sơ kết Nghị quyết số 35-NQ/TƯ nên phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và cuộc đấu tranh này cần được đẩy mạnh trên nhiều mặt trận từ lý luận chính trị, báo chí… Vì thế, cần lan tỏa cuộc thi hơn nữa trong bối cảnh mới, trong đó Ban tổ chức cần xem xét mở rộng cuộc thi cho đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban tổ chức cuộc thi hy vọng sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước, người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam sẽ góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ thời gian tới.

(Theo Đình Hiệp/hanoimoi.com.vn)

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1055464/tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang

 

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)