Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách tư liệu tổng hợp |  Bạn đang ở:Trang chủ » Cơ cấu sách
Khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội lịch sử và thành tựu

 Khảo cổ học là ngành khoa học mà kết quả nghiên cứu của nó có giá trị cho rất nhiều ngành khoa học như: lịch sử, văn hóa, dân tộc học… Trong cơ cấu Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II, có 3 đầu sách nội dung chuyên sâu về khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội do PGS.TS Tống Trung Tín chủ biên. Đó là các đầu sách: Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008), Kinh đô Thăng Long - Những khám phá Khảo cổ học. Di tích khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng Long (Thăng Long - Xã Tắc Altar archaeological site)

Tống Trung Tín
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
796
16x24
Cái nhìn hiếu kỳ từ phương Tây qua Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945

 Ngày nay, khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam, người ta quan tâm nhiều đến các nguồn tư liệu mang tính so sánh đối chiếu với các tư liệu chính sử. Tuy nhiên không phải lúc nào độc giả cũng có thể tiếp cận, sử dụng nguồn tư liệu ấy. Việc dịch, chú giải các tư liệu nước ngoài về lịch sử Việt Nam là một việc làm đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ, sự am hiểu lịch sử và cả một vốn ngoại ngữ đáng kể. Những năm gần đây, những sách tư liệu như vậy đã được xuất bản ngày càng nhiều từ các nguồn tư liệu khác nhau: tư liệu sử Trung Quốc, Nhật Bản, tư liệu, du ký từ nước phương Tây như Anh, Pháp, tư liệu công ty các Đông Ấn… Lịch sử được so sánh, đối chứng, chân thật hơn qua những góc nhìn khác nhau.

Nguyễn Thừa Hỷ
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
16x24
Giới thiệu sách Tuyển tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672-1697)

Trong giai đoạn I, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn đã bước đầu tổ chức phân loại, lược dịch một số tư liệu quan trọng, biên soạn cuốn chuyên khảo “Tư liệu các Công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII” trên cơ sở khối tư liệu các Công ty Đông Ấn Anh (EIC) và Hà Lan (VOC). Ở  giai đoạn II của Dự án Tủ sách, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn tổ chức khảo sát, sưu tầm bổ sung trên 3000 trang tư liệu của các thương điếm Anh tại Đài Loan, Bantam (Indonesia), Madras (Ấn Độ), Ayutthaya (Xiêm). Trên cơ sở toàn bộ khối tài liệu thu thập được, tác giả Hoàng Anh Tuấn tiếp tục mở rộng nghiên cứu, hệ thống hóa tư liệu, lược dịch để biên soạn cuốn Tuyển tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672-1697).

Hoàng Anh Tuấn
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
708
16x24
Giới thiệu sách Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637-1700)

 Thực hiện Dự án điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn I, Nhà xuất bản Hà Nội đã phối hợp cùng PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn tổ chức điều tra, sưu tầm biên soạn cuốn sách chuyên khảo “Tư liệu các Công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII”. Tiếp nối thành công đó, ở giai đoạn II của Dự án Tủ sách, Nhà xuất bản Hà Nội đã tổ chức điều tra bổ sung, khai thác thêm hơn 3.000 trang tư liệu của các thương điếm Hà Lan đặt tại Nagasaki (Nhật Bản), Zeelandia (Đài Loan), Ayutthaya (Xiêm), Batavia (Indonesia), hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia Hà Lan ở La Hay. Trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú của hai đợt khảo sát, kết hợp với những nghiên cứu đã được tác giả triển khai trong những năm qua, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn đã biên soạn cuốn chuyên khảo “Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637-1700)”.

Hoàng Anh Tuấn
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
624
16x24
Thư mục công trình nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Vũ Văn Quân; ThS. Đỗ Thị Hương Thảo (Đồng chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà Xuất bản Hà Nội
ước 624 trang
Minh thực lục: Tư liệu về Thăng Long thế kỷ XIV - XVII
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển dịch. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
Hồ Bạch Thảo (Dịch giả) cùng nhóm biên soạn hiệu đính và chú giải bổ su
Nhà Xuất bản Hà Nội
2880 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Văn kiện Lịch sử
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc (Chủ trì tuyển chọn)
Nhà Xuất bản Hà Nội
980 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Thần tích
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí; PGS.TS. Nguyễn Văn Thịnh (Đồng Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà Xuất bản Hà Nội
ước 1164 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Hương ước
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí (Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà Xuất bản Hà Nội
1324 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục tư liệu trước 1945
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Vũ Văn Quân (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
3820 trang
Thanh thực lục: Quan hệ Thanh - Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
Hồ Bạch Thảo (Dịch giả); Phạm Hoàng Quân và Trần Văn Chánh (Hiệu đính và c
Nhà Xuất bản Hà Nội
568 trang
Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873-1954)
Căn cứ vào tiến trình lịch sử của sự hình thành và phát triển Thành phố Hà Nội từ khi Pháp bắt đầu mở rộng chiến tranh xâm lược Trung - Bắc kỳ, dùng vũ lực quân sự kết hợp với các thủ đoạn chính trị để chiếm và biến Hà Nội thành “đất bảo hộ” cho đến ngày Thủ đô hoàn toàn được giải phóng; Căn cứ vào nguốn tài liệu hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phản ánh chính xác tiến trình lịch sử nêu trên
TS. Đoàn Thị Diến (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
1748 trang
16x24cm
Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII
Khối tư liệu của Công ty Đông Ấn Hà Lan và Công ty Đông Ấn Anh (EIC) liên quan đến Kẻ Chợ - Đàng Ngoài đã bước đầu được khảo cứu từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. Mặc dù vậy, trong hơn một thập kỷ tiếp theo, khát vọng khai thác một cách tương đối hệ thống nguồn tư liệu VOC và EIC của nhiều thế hệ sử học Việt Nam vẫn cơ bản bị bỏ ngỏ. Nguyên nhân chủ yếu là những khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ nhằm hợp tác khai thác các nguồn sử liệu lưu trữ quý giá trên.
TS. Hoàng Anh Tuấn (Biên soạn)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
732 trang
16 x 24 cm
Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Văn học - Nghệ thuật
Cho đến nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu viết về văn học, nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội được đăng tải, công bố... Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu này được đăng tải ở nhiều nơi và ở nhiều thời điểm khác nhau, vì vậy, việc xuất bản một cuốn sách tập hợp những bài viết tiêu biểu về văn học nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội của các tác giả khác nhau sẽ giúp người đọc, người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận những vấn đề văn học nghệ thuật của mảnh đất ngàn năm lịch sử.
Nhiều tác giả - Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu: PGS.TS. Trần Nho Thìn
NXB Hà Nội
2010
1492 trang
Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Văn hoá
Cho đến nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Thăng Long - Hà Nội được đăng tải, công bố về đất và người Thăng Long - Hà Nội, về lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng, về cách thức ứng xử của người Thăng Long - Hà Nội với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội… Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu này được đăng tải ở nhiều nơi và ở nhiều thời điểm khác nhau. Vì vậy, việc xuất bản một cuốn sách tập hợp những bài viết tiêu biểu về văn hóa Thăng Long - Hà Nội nhằm giúp người đọc, người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận những vấn đề văn hóa của mảnh đất ngàn năm lịch sử là việc làm cần thiết.
Nhiều tác giả - Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu: PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
952 trang
16x24cm
Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Lịch sử
Trong lịch sử Việt Nam, không một địa phương nào lại thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của đông đảo giới học giả trong và ngoài nước như Thăng Long - Hà Nội. Thành tựu nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội phản ánh vị thế, tầm quan trọng cũng như tương xứng với bề dày của mảnh đất “ngàn năm văn vật”. Những kết quả đạt được không chỉ tạo nên bức tranh đa diện về Thủ đô nghìn tuổi, mà còn góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng của lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Nhiều tác giả - Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1616 trang
16x24cm
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Tư liệu phương Tây
Các tư liệu tiếng phương Tây về Thăng Long - Hà Nội rất phong phú và đa dạng, có một số các công trình đã được dịch. Tuy nhiên, còn thiếu tính chất tổng hợp và đánh giá khảo chứng. Trong công trình này có phần trình bày ngắn gọn về sự tổng hợp đánh giá đó.
PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ (Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1172 trang
16x24cm
Tư liệu văn hiếnThăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Địa chí
Kể từ khi vua Lý Công Uẩn xuống chiếu dời đô về Thăng Long (1010), đến nay Thủ đô của chúng ta đã ngót 1000 năm tuổi. Trong gần 10 thế kỷ ấy, Thăng Long - Hà Nội đã có rất nhiều thay đổi về mọi mặt, đặc biệt về phương diện địa lý.
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn và TS. Nguyễn Thuý Nga (Đồng chủ trì tuyển trọn, giới thiệu)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
3320 trang
16x24cm
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập văn khắc Hán Nôm
Công trình tập hợp, tuyển dịch khoảng 150 văn bản khắc trên bia đá, chuông, khánh đồng của 14 quận huyện thuộc thành phố Hà Nội (chỉ tính đến trước ngày 31/8/2008 khi Hà Tây chưa sát nhập vào với Hà Nội). Đây là những bài minh văn tiêu biểu phản ánh về sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng của Thăng Long - Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử. Với những bài minh văn khắc trên chất liệu có tính bền vững như đá và đồng, các bài văn này là tư liệu gốc, nguyên bản, chính xác về từng thời kỳ lịch sử trong quá trình phát triển đi lên của Thăng Long Hà Nội.
PGS.TS Phạm Thị Thuỳ Vinh (Chủ trì tuyển trọn, giới thiệu)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1268 trang
Hà Nội qua số liệu thống kê 1945 - 2008
Thu thập, xử lý, tổng hợp số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Hà Nội từ 1945 đến năm 2010 để biên soạn cuốn sách “Tư liệu thống kế kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội 1945 - 2010” góp phần vào Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”. Những số liệu thống kê kinh tế - xã hội thu thập, xử lý, tổng hợp thành hệ thống với dãy số liệu liên tục nhiều năm sẽ góp phần phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội qua các con số thống kê định lượng từ Cách mạng tháng Tám đến nay.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (Chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
624 trang
1
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá