Index was outside the bounds of the array. Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Thủ đô kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên