Index was outside the bounds of the array. Nâng cao tính thực tiễn của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ năm, 27/10/2022 08:21
Nâng cao tính thực tiễn của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Chiều 26-10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay và triển khai các công việc còn lại của năm 2022, đồng thời, góp ý cho dự thảo Chương trình toàn khóa và Quy chế hoạt động Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, trong 10 tháng của năm 2022, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình, kế hoạch; tiếp tục tập hợp được đông đảo các nhà khoa học, các nhà lý luận, phê bình, trí thức, văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động quan trọng, góp phần định hướng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhờ đó, ảnh hưởng và uy tín của Hội đồng trong giới văn học, nghệ thuật tiếp tục được củng cố, nâng cao. 

Từ nay đến hết năm 2022, Hội đồng sẽ hoàn thiện Quy chế làm việc; chương trình công tác của nhiệm kỳ 2021-2026; củng cố Văn phòng và Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; kiện toàn Hội đồng Khoa học cơ sở và các Tiểu ban chuyên môn; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Tạp chí điện tử.

Hội đồng cũng sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng các cây viết trẻ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; xét tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2021 và xét hỗ trợ các tác giả có đề cương công trình, tác phẩm đạt chất lượng năm 2022; tích cực tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Nhóm chuyên gia, nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

Tại kỳ họp, các thành viên đã góp ý về Quy chế làm việc của Hội đồng; Chương trình hành động nhằm nâng cao tính thực tiễn của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy hoạt động của các Tiểu ban chuyên môn…

(Theo An Nhi/hanoimoi.com.vn)

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1045700/nang-cao-tinh-thuc-tien-cua-hoat-dong-ly-luan-phe-binh-van-hoc-nghe-thuat

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)