Index was outside the bounds of the array. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ năm, 12/01/2023 07:43
Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Chiều 11/1, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, các đại biểu tiến hành phiên làm việc tại hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến các nội dung xin ý kiến tại hội nghị. 

 

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
 
Mở đầu phiên làm việc chiều, hội nghị đã nghe giải trình, tiếp thu của các cơ quan liên quan về các ý kiến góp ý đối với 10 chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 và của Bộ Chính trị.
 
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tổng hợp kết quả thảo luận tổ
 
Tổng hợp chung kết quả thảo luận tại tổ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, đã có 59 đại biểu phát biểu trực tiếp tại 4 tổ đại biểu, nêu 130 ý kiến về các vấn đề liên quan, trong đó, có 34 ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 30 ý kiến về Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy...
 
Tiếp theo, Hội nghị đã nghe giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào các chương trình, kế hoạch thực hiện 10 nghị quyết của Trung ương. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã tiếp thu, giải trình về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình
 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược, địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình
 
Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến về Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các vấn đề về công tác xây dựng Đảng.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã có 73 ý kiến góp ý về công tác xây dựng Đảng. Đa số các ý kiến đều tập trung đánh giá việc triển khai công tác xây dựng Đảng, phân tích và làm rõ những kết quả đã đạt được; đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế còn tồn tại và phương hướng cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị
 
Các ý kiến đại biểu tại 4 tổ thảo luận cũng tập trung làm rõ nhiều vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp ủy; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm với công việc, với Thủ đô. Một số ý kiến cũng đề nghị phân tích làm rõ việc kinh tế Thủ đô phát triển nhưng chưa vững chắc, quá trình thực hiện trật tự, kỷ cương; hướng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như: Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, hạ tầng giao thông; quan tâm đầu tư trụ sở và trang thiết bị cho các cơ quan truyền thông, báo chí của Thủ đô Hà Nội…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Thường vụ xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu; bổ sung, hoàn thiện các chương trình hành động của Thành phố để triển khai thực hiện trong năm tới. 
 
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị
 
Kết thúc phần thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. 100% các đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

 

(Theo Trọng Toàn/hanoi.gov.vn)

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2855345/nhieu-y-kien-tam-huyet-trach-nhiem-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2023.html;jsessionid=Cn06i5fJTB1pTCW8xEB3ZSwk.app2

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)