Index was outside the bounds of the array. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Vào cuộc bằng tâm huyết, trách nhiệm, niềm say mê và tình yêu Hà Nội
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ năm, 12/01/2023 07:50
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Vào cuộc bằng tâm huyết, trách nhiệm, niềm say mê và tình yêu Hà Nội

Chiều 11-1-2023, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, tình hình, bối cảnh năm 2023 đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố phải vào cuộc bằng tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, cùng niềm say mê và tình yêu Hà Nội. 

Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

Theo Bí thư Thành ủy, ngoài ý nghĩa bản lề và là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, năm 2023 được dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: Viết Thành

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Thành ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 6 nhóm nội dung nhiệm vụ.  

Trong đó, đồng chí yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đã đề ra; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17-11-2022 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Từng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế làm việc, phối hợp giải quyết các công việc liên quan; phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở; chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo, các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính; phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền của thành phố; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số; thực hiện quyết liệt việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022; chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát...

Đồng chí yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Cũng trong kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết, các ý kiến phát biểu đều đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy là một tập thể đoàn kết, thẳng thắn, cởi mở; luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh những việc lớn mang tính định hướng, thể hiện tư duy dài hạn, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn những việc khó, tồn tại từ nhiều năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, thực chất trong việc tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, góp phần tạo chuyển biến tích cực cho cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

“Ngay sau hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời phân công các cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc khắc phục các tồn tại, hạn chế”, Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Đối với từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị tiếp tục nêu gương về tinh thần rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; phát huy kinh nghiệm thực tiễn của bản thân với tinh thần dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Về công tác tài chính của Đảng bộ thành phố năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản đồng tình với dự thảo Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đánh giá cao công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ thành phố đã được thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của Đảng và Nhà nước; duy trì được nền nếp, tăng cường phân cấp quản lý, nâng cao quyền tự chủ của các đơn vị; xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy định, hướng dẫn, chế độ, định mức chi, bảo đảm hoạt động của các cấp ủy Đảng và quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức và người lao động.

Để khắc phục một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại các cơ quan, đơn vị của Thành ủy, đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện tốt các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã nêu ra trong dự thảo Báo cáo, trong đó đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra để bảo đảm theo đúng quy định.

Thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là những nội dung rất quan trọng, có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô trên hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện; trong đó cần lưu ý bảo đảm thống nhất chung về thể thức, bố cục của các dự thảo và đồng bộ về các giải pháp; sớm ban hành để làm căn cứ cho các tổ chức Đảng trực thuộc, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch hành động của từng ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khẳng định hội nghị đã thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở kết quả hội nghị sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2023; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

“Nhiệm vụ đặt ra khó khăn, thách thức; đòi hỏi ngày càng cao. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố phải vào cuộc bằng tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, chúng ta còn phải có niềm say mê với công việc và tình yêu đối với Hà Nội mới có thể vượt qua mọi khó khăn để có kết quả tốt”, đồng chí Đinh Tiến Dũng chia sẻ. 

Trước mắt, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Quý Mão 2023 chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Quý Mão gắn với các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930) và 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17-3-1930).

(Theo Hà Vũ/hanoimoi.com.vn)

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1052844/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-dinh-tien-dung--vao-cuoc-bang-tam-huyet-trach-nhiem-niem-say-me-va-tinh-yeu-ha-noi

 

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)