Index was outside the bounds of the array. Phát huy hiệu quả của Tổ công tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ hai, 07/08/2023 07:32
Phát huy hiệu quả của Tổ công tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh

Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải - Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Thành phố, đã chủ trì cuộc họp quán triệt đến lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan về nội dung hoạt động của Tổ công tác.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Cụ thể, trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực về chuyển đổi số), ngày 1/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Thành phố (gọi tắt là Tổ công tác). 
 
Theo Quyết định, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Tổ trưởng Tổ công tác. Các thành viên khác của Tổ công tác bao gồm: lãnh đạo các Sở, ngành đoàn thể Thành phố; các trường đại học, dạy nghề, trung học phổ thông thuộc Thành phố; các quận, huyện tham gia triển khai mô hình “Quận, huyện chuyển đổi số điển hình”; các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Công nghệ VINASA, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và nhóm giúp việc cho Tổ trưởng, Tổ phó.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì cuộc họp
 
Quán triệt đến các thành viên về nhiệm vụ của Tổ công tác tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết: Tổ công tác sẽ tham mưu để xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội để báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh; các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số chuyển đổi số của Thành phố (DTI).
 
Bên cạnh đó, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo các nội dung để báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối chung các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các Chương trình. Đề án, Kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh. 
 
Quyết định cũng giao nhiệm vụ cho Tổ công tác tham mưu Ban Chỉ đạo, báo cáo UBND Thành phố sơ kết, tổng kết Chương trình, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố khen thương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao…
 
Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Xuân Trường, thành viên Tổ công tác cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU 
 
Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Thành phố cũng đã được nghe Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ báo cáo tóm tắt về dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 18-NQTU ngày 30/12/2022 của Thành ủy.
 
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố về việc hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 30/12/2022, của Thành ủy về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, bổ sung hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và có văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị. Đến ngày 14/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được 25 ý kiến của 13 Sở, ban, ngành, 12 quận, huyện. Tại cuộc họp, thành viên Tổ công tác tiếp tục trao đổi, cho ý kiến về nội dung dự thảo Kế hoạch. Sau cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, sớm trình UBND Thành phố ban hành.

 

(Theo Phạm Linh/hanoi.gov.vn)

 https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2858837/phat-huy-hieu-qua-cua-to-cong-tac-nham-thuc-ay-chuyen-oi-so-xay-dung-thanh-pho-ha-noi-thong-minh.html;jsessionid=rG-bIsgftP5EJWkUTX5HfH1X.app2

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)