Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
"
Trang chủ     Thư viện Video     Chi tiết Video
Chi tiết video
Thứ tư, 04/03/2015 10:27
Họp Nghiệm thu đề cương

Nghiệm thu đề cương là một bước quan trọng trong việc biên soạn các đề tài Tủ sách. Nhà xuất bản mời các Nhà khoa học, nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực để tham gia Hội đồng nghiệm thu để thẩm định đánh giá, giúp chủ biên hoàn chỉnh đề cương trước khi bắt tay vào biên soạn bản thảo.

Nghiệm thu đề cương là một bước quan trọng trong việc biên soạn các đề tài Tủ sách. Thành phần Hội đồng nghiệm thu Nhà xuất bản mời các Nhà khoa học, nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực để tham gia thẩm định đánh giá, giúp chủ biên hoàn chỉnh đề cương trước khi bắt tay vào biên soạn bản thảo.

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)