Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Chính trị - Pháp luật
“Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay”

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật là yêu cầu cấp bách đặt ra trong hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay. Cuốn sách “Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay” của TS. Nguyễn Tuấn An do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành là tài liệu giúp cho bạn đọc hiểu sâu hơn về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự để áp dụng vào thực tiễn hiện nay.

Tác giả: TS. Nguyễn Tuấn An
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 280 trang
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 2 - Trung bình: 0.50)
Giới thiệu về sách:

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam với mục tiêu là tạo được một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự là một bộ phận quan trọng của pháp luật Việt Nam. Bởi vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cần chú trọng đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự. Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự sẽ góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự đang có những hạn chế nhất định; nhiều quy định pháp luật chưa đầy đủ, nhiều vướng mắc trong cơ chế thực thi chưa được tháo gỡ; nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự chưa được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đặc biệt, thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự đang bộc lộ những mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của đời sống xã hội, vì vậy, hiệu quả đạt được chưa cao, tính nghiêm minh của pháp luật chưa được thực thi một cách nghiêm túc.

Có thể nói, pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở nước ta chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, còn mang tính chất tình thế, chắp vá và chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự nhằm tạo ra sự tương thích, phù hợp giữa pháp luật và thực tế xử lý vi phạm pháp luật; đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, khoa học, khả thi và nghiêm minh của pháp luật; đảm bảo các quy định của pháp luật được thực hiện hiệu quả trong thực tế, tránh sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật và gây oan sai trong thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật.

Vấn đề xử lý vi phạm pháp luật nói chung và xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự nói riêng hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Việc xử lý vi phạm pháp luật không nghiêm, kém hiệu quả sẽ gây dư luận xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với tính nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương phép nước bị coi nhẹ.

Do vậy, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật là yêu cầu cấp bách đặt ra trong hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay.

Bên cạnh đó, hiện nay, công tác thi hành án dân sự đang ngày càng được chú trọng, đang dần được xã hội hóa, trong đó, số lượng các vụ việc thi hành án dân sự cần giải quyết ngày càng tăng, mức độ phức tạp ngày càng cao; phạm vi công tác thi hành án dân sự lúc đầu chỉ giới hạn ở việc tổ chức thi hành các bản án dân sự, hôn nhân và gia đình, phần dân sự trong bản án hình sự thì đến nay đã mở rộng đối với các loại việc mới như thi hành các bản án, quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, lao động, hành chính, các bản án, quyết định của Tòa án và Trọng tài nước ngoài... Cùng với đó, các vụ việc vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự xảy ra ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp hơn.

Bởi vậy, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ngày càng trở nên cấp thiết. Theo đó, pháp luật cần được hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ, khả thi và dự liệu được các loại vi phạm pháp luật trong thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là những loại vi phạm pháp luật mới có thể xảy ra. Pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự hoàn thiện sẽ góp phần xử lý nghiêm cũng như hạn chế các vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự.

Từ những vấn đề nêu trên, có thể nhận thấy, việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự cả về lý luận và thực tiễn, từ đó đề ra những quan điểm và giải pháp hoàn thiện là rất cần thiết.

Cuốn sách “Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay” của TS. Nguyễn Tuấn An đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam, là tài liệu giúp cho bạn đọc hiểu sâu hơn về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự để áp dụng vào thực tiễn hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
 
Sách cùng chuyên mục

Những bông hoa đẹp (Tập XX)

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đã thành thông lệ, từ năm 1992 đến nay, phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội đã được duy trì và phát triển, thực sự đi vào chiều sâu đầy ý nghĩa. Và đã thành truyền thống, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản cuốn sách “Những bông hoa đẹp”.Và năm nay, đúng dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, theo sự chỉ đạo của Thành phố cũng như từ thực tiễn đời sống, cuốn “Những bông hoa đẹp” tập XX được ra mắt đông đảo bạn đọc Thủ đô và cả nước.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
536 trang
15 x 22 cm

Lịch sử Đảng bộ quận Hà Đông (1926-2010)

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 6 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác sưu tầm - nghiên cứu - biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông nhiệm kỳ 2010 – 2015 tổ chức sưu tầm, bổ sung tư liệu và biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Hà Đông (1926-2010)”. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2014.

Ban chấp hành Đảng bộ Quận Hà Đông
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
560 trang
16 x 24 cm

KIÊN TRUNG BẤT KHUẤT ***

Kiên trung bất khuất *** là tiêu đề tập hồi ký của một số chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đầy. Cuốn sách được Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
442 trang
14,5 x 20,5 cm

“Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Dương (1930 - 2014)

Với mục đích tuyên truyền giới thiệu về các giá trị văn hóa cũng như lịch sử cách mạng trong kháng chiến, xây dựng và phát triển của xã Tiên Dương, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng trong các giai đoạn lịch sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân trong xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiên Dương, khóa XXVII quyết định tổ chức biên soạn, chỉnh lý, bổ sung về hình thức, nội dung theo từng giai đoạn lịch sử, in ấn xuất bản và phát hành cuốn sách “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Dương (1930 - 2014).

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiên Dương
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
376 trang
14,5 x 20,5 cm

Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh

Cuốn “Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh” của chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh GS.TS Hoàng Chí Bảo là tài liệu công cụ phổ thông và đa năng. Cuốn sách giới thiệu 5 chuyên đề nghiên cứu tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh để từ đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

GS. TS. Hoàng Chí Bảo
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
155 trang
13 x 19 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)