Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Chính trị - Pháp luật
Kỷ yếu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

 “Kỷ yếu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016” cuốn sách ảnh nhằm giới thiệu những nét khái quát nhất về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ qua; từ đó góp phần giúp các đại biểu, cử tri và nhân dân Thủ đô nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm cũng như sự đóng góp tích cực của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV trong các thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2016.

Tác giả: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 100
Kích thước: 24 x 24 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 3 - Trung bình: 1.17) Mời đọc một chương sách hay
Giới thiệu về sách:

Sau thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp lần đầu tiên được tiến hành trong cùng một ngày (22/5/2011), đồng thời cũng là cuộc bầu cử lần đầu sau khi thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Thông qua bầu cử, hơn 4,8 triệu cử tri Thủ đô đã lựa chọn ra 95 vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Kết quả này thể hiện rõ ý thức chính trị, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp của Thành phố; đồng thời thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc, gửi trọn niềm tin của cử tri Thủ đô vào các vị đại biểu Hội đồng nhân dân - những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân.

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có những thuận lợi hết sức cơ bản, thành phố Hà Nội đang trên đà phát triển nhanh, với những thành tựu to lớn đạt được đặc biệt sau khi Thủ đô được mở rộng. Cùng với đó, Thành phố luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên của Bộ Chính trị và Trung ương, sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả của các tỉnh, thành phố, đây là những điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh những thuận lợi, Hà Nội cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô thời kỳ mới cao hơn, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả trong khi các điều kiện đảm bảo và nguồn lực của Thành phố còn hạn chế. Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Với tinh thần đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã đồng tâm hiệp lực, bám sát phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó trách nhiệm của nhân dân Thủ đô.

Để phản ánh những kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội biên soạn, xuất bản “Kỷ yếu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016” dưới dạng một cuốn sách ảnh nhằm giới thiệu những nét khái quát nhất về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ qua; từ đó góp phần giúp các đại biểu, cử tri và nhân dân Thủ đô nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm cũng như sự đóng góp tích cực của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV trong các thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô.

          Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu! 

Sách cùng chuyên mục

Tổ quốc nơi đầu sóng: Hướng về biển đảo quê hương

 Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao ý thức của cộng đồng và trách nhiệm của xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các đơn vị chức năng liên quan tổ chức xuất bản cuốn sách Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí. Sau một năm ra mắt bạn đọc Thủ đô và cả nước, tác phẩm đã được đánh giá tốt, nhận được hoan nghênh của giới nghiên cứu khoa học, để phổ biến rộng rãi hơn, từ cuốn Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí, Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Tri thức Sách Việt Nam xuất bản bộ 3 tập: Tập 1: Biển đảo - Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; Tập 2: Những “cột mốc sống” kiên cường trên biển và Tập 3: Hướng về biển, đảo quê hương.

Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
256 trang
13 x 20,5 cm

Hào khí Thăng Long - 12 ngày đêm 1972

Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Ban Tuyên giao Thành ủy tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách "Hào khí Thăng Long - 12 ngày đêm 1972" nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những tấm gương tiêu biểu, ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã làm nên chiến thắng lẫy lừng này.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2012
387 trang
14,5 x 20,5 cm

Một số nội dung chủ yếu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về tuyên truyền; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể dục thể thao

Thực hiện Kế hoạch số 1988/KH-ĐA ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước", Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tài liệu "Một số nội dung chủ yếu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về tuyên truyền; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể dục thể thao" được ban hành từ năm 2008 đến năm 2012 giúp các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo Trung ương
Nhà xuất bản Hà Nội
2012
185 trang
14.5 x 20.5cm

Tổ quốc nơi đầu sóng (qua các tác phẩm báo chí)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời dạy của Bác đã đặt trách nhiệm cho các thế hệ người Việt Nam phải biết chăm lo, phát huy lợi thế và bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm đến việc phát huy lợi thế của đất nước về biển, kết hợp với phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Nhằm góp phần bồi đắp ý thức về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội biên soạn và xuất bản cuốn sách Tổ quốc nơi đầu sóng (qua các tác phẩm báo chí).

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
592 trang
16 x 24 cm

Lịch sử Công an huyện Đông Anh 1945 - 2015

Đông Anh, một vùng đất quần cư của người Việt từ rất sớm và mang đậm dấu ấn văn hóa thời dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bởi thế, nơi đây có một chiều dài bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng đáng tự hào. Là cửa ngõ phía bắc của thủ đô Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội - Công an huyện Đông Anh
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
292 trang
14.5 x 20.5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)