Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Chính trị - Pháp luật
Xây dựng Đảng - Những bài chính luận

Cuốn “Xây dựng Đảng - Những bài chính luận”của nhóm tác giả do PGS. Nghiên cứu viên cao cấp Trần Đình Huỳnh chủ biên vừa được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành tháng 6 năm 2015. Cuốn sách là tập hợp những bài chính luận của các tác giả đã được ấn hành ở Việt Nam kể từ sau Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay với nội dung nhất quán, xuyên suốt một tư tưởng chỉ đạo là đổi mới tư duy lý luận, kiên trì đổi mới, chỉnh đốn xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính như chỉ dẫn của Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trần Đình Huỳnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 856 trang
Kích thước: 16 x 24 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 5 - Trung bình: 2.00)
Giới thiệu về sách:

Nhóm tác giả cuốn sách gồm PGS. Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng Trần Đình Huỳnh chủ biên đồng thời là tác giả chính, cùng hai cộng sự là PGS.TS. Trần Thị Anh Đào - một người được học tập và rèn luyện từ cái nôi Trường Tuyên giáo Trung ương mà trưởng thành - hiện là Trưởng khoa Xây dựng Đảng ở ngay chính mái trường xưa của mình (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Th.S. Trần Thị Hương - một người trẻ nhưng ham học, có tâm huyết - đang là giảng viên của khoa Xây dựng Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 
Với tâm huyết và trách nhiệm của những nhà nghiên cứu lý luận là những người thầy trên giảng đường tập thể tác giả đã biên soạn cuốn sách này không nhằm mục đích trình bày theo môtíp một giáo trình hay một cuốn sách chuyên luận về bộ môn khoa học Xây dựng Đảng mà là tập hợp những bài chính luận, hoặc đã được đăng rải rác trên các Tạp chí lý luận chính trị, hoặc trích một phần trong các sách chuyên khảo của chính tác giả, đã được ấn hành ở Việt Nam kể từ sau Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay (2014). Tất cả những bài trong sách đều viết theo thể văn chính luận nhằm khai thác những tư tưởng, triết lý của các nhà kinh điển và những quan điểm chỉ đạo của Đảng ta mà chúng tôi nhận thấy có giá trị lý luận chỉ đạo thực tiễn, soi sáng cho công tác chỉnh đốn, đổi mới, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
 
Cuốn sách tuy là một tập hợp các bài viết trong những thời gian khác nhau nhưng tinh thần cơ bản của tất cả các bài viết đó vẫn nhất quán, vẫn xuyên suốt một tư tưởng chỉ đạo là đổi mới tư duy lý luận, kiên trì đổi mới, chỉnh đốn xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính như chỉ dẫn của HỒ CHÍ MINH. Do đó nó có tính hữu ích, thiết thực góp phần vào việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã đề ra.
 
Cuốn sách dày 856 trang ngoài Lời giới thiệu, Lời nói đầu, Lời bạt cuối sách  kết cấu cuốn sách gồm ba phần, tập hợp 109 bài viết:
 
Phần I. Từ Các Mác đến Hồ Chí Minh - Một dòng chảy văn hoá: gồm 27 bài viết từ cơ sở những tư tưởng lớn của các nhà văn hoá kinh điển Các Mác, Ăngghen, Lênin tác giả đã kiến giải, chứng minh sức sống, ý nghĩa, giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của Học thuyết Mác – Lênin vẫn còn nguyên giá trị thời đại và tiếp tục được phát huy từ bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết kết hợp một cách nhuần nhuyễn với truyền thống văn hoá dân tộc và thực tiễn cách mạng Việt Nam qua tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Phần II. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh: gồm 34 bài chắt lọc từ những quan điểm, những bài viết, những lời dạy cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó để khái quát thể hiện tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng, trong điều kiện của một đảng cầm quyền. Tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu cầu của một đảng tiên phong dù trong bất cứ giai đoạn nào của cách mạng cũng phải có lý luận tiên phong, phải thống nhất về tư tưởng, phải có đủ năng lực trí tuệ, định ra đường lối đúng nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng minh chứng cho sức sống, sự tiếp nối của Học thuyết Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể cách mạng nước ta hiện nay, nó làm rõ hơn luận đề đã nêu ở Phần thứ nhất.
 
Phần III. Những vấn đề nóng hổi tính thời sự: gồm 48 bài, đúng như tiêu đề của phần này tác giả đã đi từ những vấn đề thời sự nóng hổi để đưa ra những luận giải, những bài học có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
 
 Với cuốn sách này, chúng ta có thể nhận ra rằng: Con người chỉ từng bước tiến gần đến những chân lý tuyệt đối. Mọi học thuyết dù vĩ đại đến mấy cũng chỉ là sự đóng góp nối tiếp vào dòng chảy chung không ngừng nghỉ để tiến về phía trước; nó đều có thể bị vượt qua bởi không gian và thời gian đã thay đổi. Tuy vậy trải qua những biến cố lớn lao, những bước thăng trầm, vượt qua những lớp bụi mờ của thời gian, những tư tưởng lớn, những giá trị to lớn của các vĩ nhân đã lắng đọng, kết tinh, kiến tạo thành những trầm tích văn hoá của nhân loại mà những thế hệ sau vẫn có thể khai thác làm giàu cho trí tuệ của mình nhằm giải quyết những vấn đề của thời đại họ đang sống. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh là một trong số những vĩ nhân như vậy.
 
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức lý luận, những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng trong quá trình xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản, phát hành cuốn sách “Xây dựng Đảng - Những bài chính luận”. Cuốn sách thể hiện kết quả nghiên cứu tâm huyết của các tác giả đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam với mong mỏi góp phần vào việc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đây là cuốn sách khoa học của một nhóm tác giả viết về một vấn đề rất khó - xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.
 
Hướng tới chào mừng Đại hội các cấp của Đảng bộ Thành phố và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuốn sách này sẽ là một ấn phẩm có ý nghĩa và là tài liệu hữu ích phục vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức lý luận để vận dụng trong quá trình xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng của thành phố Hà Nội.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

Sách cùng chuyên mục

Hỏi đáp pháp luật - tập 3

Để có thêm tài liệu nghiên cứu và sử dụng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời đáp ứng nhu cầu về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng nghiệp vụ cho cộng tác viên pháp luật trong toàn Hội, trong các năm 2013 và 2014, Trung ương Hội đã biên soạn tập 1 và tập 2 cuốn  Hỏi đáp pháp luật” với những nội dung cơ bản, thiết thực, được Cựu chiến binh cả nước đón nhân và đánh giá cao.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
156
13 x 19cm

Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về cư trú

Luật Cư trú năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 đến cán bộ và nhân dân Thủ đô, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về cư trú.

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
80 trang
13 x 19 cm

“Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”

Cuốn sách “Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình” do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội biên được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2014. Cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản, thiết thực đối với người dân Thủ đô về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là cuốn sách phổ thông, tuyên truyền hữu ích cho mọi đối tượng bạn đọc là công dân Thủ đô, sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội nắm vững những quy định của pháp luật để sống và làm việc theo pháp luật.


Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
84 trang
13 x 19 cm

Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

 Cuốn sách “Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015” do Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội biên soạn nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2017.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật Thành phố Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2017

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Uy Nỗ

Uy Nỗ là xã trung tâm của huyện Đông Anh, nằm giữa đồng bằng sông Hồng, hình thành trên vùng đất cổ vốn là nơi quần cư của người Việt từ rất sớm và mang đậm dấu ấn văn hóa thời dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bởi thế, nơi đây có một chiều dài lịch sử và truyền thống cách mạng đáng tự hào.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Uy Nỗ
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
368 trang
13.5 x 20.5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)